Response - creating succesful interactive events
In English
Suomeksi


Orion Pharma

Case Study: Orion Pharma
Orion-konserniin kuuluva Orion Pharma on Suomen suurin lääkeyritys. Sen liikevaihto vuonna 2003 oli 479,8 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 2 700 henkeä. Orion Pharman toiminta kattaa lääkkeen koko elinkaaren. Se kehittää, valmistaa sekä markkinoi ja myy omat tuotteensa.

Orion Pharma jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen: omia lääkekeksintöjä tuottaviin ydinterapia-alueisiin, erityistuotteisiin, eläinlääkkeisiin ja lääkeaineisiin. Jo yli kolmannes Orion Pharman liikevaihdosta perustuu oman tutkimuksen tuloksena syntyneistä innovatiivista alkuperälääkkeistä ja valikoiduista eritystuotteista.

Orion Pharmalla on kolme tutkimuksen ja tuotestrategian ydinterapia-aluetta: keskushermostosairaudet, sydänsairaudet ja tehohoito sekä hormonihoidot ja urologia.

Orion Pharman oman myyntiorganisaation toiminta keskittyy Euroopan alueelle. Maailmanlaajuinen myyntipeitto saavutetaan yhteistyössä kansanvälisten lääkeyritysten kanssa. Myyntituotoista noin 35 prosenttia tulee kotimaasta, noin 45 Euroopasta ja noin 20 prosenttia Yhdysvalloista ja muualta maailmasta.

Olemme käyttäneet Response-yleisövastausjestelmää Orion Pharman sisäisissä tilaisuuksissa. Esimerkki erittäin onnistuneesta tilaisuudesta oli Tietohallinnon strategian käsittely. Normaalisti 80 hengen auditoriotilaisuudet ovat olleet lähinnä esiintyjien yksinpuheluja. Halusimme aktivoida ja osallistaa yleisön tilaisuudessa. Päätimme vuokrata äänestyslaitteet ja rakentaa tilaisuuden uudella tavalla. Kävimme strategian läpi äänestäen ja keskustellen. Yleisö oli mukana koko ajan innostuneesti ja uudenlainen käsittelytapa sai todella positiivista palautetta.

Positiivisen kokemuksen myötä päätimme hankkia Response-järjestelmän omaksi. Olemme käyttäneet sitä myös prosessien kehittämistilaisuuksissa ja muissa koulutuksissa. Uusin ohjelmaversio on tuonut lisää toiminnallisuuksia, mm. asioiden priorisointi on mahdollista. Response-laitteiston avulla saadaan jokaisen ääni nimettömänä kuuluviin, ja siten päätöksenteko ja toimenpiteistä sopiminen on nopeutunut. Esimerkiksi eräässä toimitusketjun kehittämistilaisuudessa esille tulleet ehdotetut toimenpiteet priorisoitiin ja aikataulutettiin yhdessä ja tehtäville valittiin vastuuhenkilöt. Näin avoimesti tehtyihin päätöksiin jokaisen oli helppo sitoutua, sillä kaikki osallistujat pääsivät itse vaikuttamaan lopputulokseen.

Riitta Palonen,
Concept Owner,
Orion Competence Center


Lisää aiheesta

>> Response yrityksille
>> Tehokas apuväline yritysanalyyseihin

>> Case: Net Effect Oy
>> Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto
>> Case: Stora Enso Oyj
>> Case: Puolustusministeriö

>> Jätä yhteydenottopyyntö
>> Yhteystiedot
 
Response Vuokrauspalvelu
Response SMS Event
Response SMS Feedback
Oma Response-laitteisto
Responsen toiminta

Langaton Response-järjestelmä on integroitu Microsoft Office-ympäristöön.

>> Lue lisää
Näyttävä grafiikka tulosten tukena

Response-ohjelmisto tuottaa esitystilanteessa selkeitä ja ilmaisuvoimaisia kaavioita ja tulosnäkymiä.

>> Lue lisää

Net Effect Oy


Net Effect Oy tuottaa monipuolisia tutkimus-, koulutus- ja konsultointipalveluita erittäin vaativille ja laatutietoisille julkisen ja kolmannen sektorin asiantuntijaorganisaatioille. Suurena haasteenamme on paitsi oman osaamisemme jatkuva ylläpito ja kehittäminen myös uudenlaisten innovatiivisten työkalujen tarjoaminen asiakkaillemme.


>> Lue lisää
Response sopii kaikille Valtuustoihin Viihteeseen Järjestöille Koulutukseen Yrityksille
Response
Nerokas järjestelmä
>> Responsen toiminta
>> Office-yhteensopiva
>> Tulokset reaaliajassa
>> Tarkka dokumentaatio
>> Modernisti langaton
>> Näyttävä grafiikka
>> Äänestystyypit

Monipuolinen työkalu
>> Yrityksille
>> Koulutukseen
>> Viihteeseen
>> Valtuustoihin
>> Järjestöille

Tehokas ohjelmisto
>> Yritysanalyysit
>> Tutkimukset
>> Kokeet ja tentit
>> Äänestykset

Älykäs apulainen
>> Helposti kannettava
>> Mukautuva ja joustava
>> Selkeä ja helppokäyttöinen
Yritys
Kokenut tekijä
>> Ota yhteyttä
>> Yhteystiedot
>> Referenssit