Response - creating succesful interactive events
In English
Suomeksi
Useita äänestystyyppejä
Response mahdollistaa useita täysin erityyppisiä äänestyksiä. Perinteisen monivalintaäänestyksen lisäksi on mahdollista käyttää järjestävää, arvottavaa tai monikierrosäänestystä. Jokainen äänestystyyppi sisältää lisäksi monia graafisia näyttötiloja, joilla voidaan havainnollistaa ja tarkentaa äänestystuloksia. On myös mahdollista räätälöidä täysin omanlainen äänestys käyttämällä Microsoft Exceliin integroitua järjestelmää, jolloin käytettävissä ovat kaikki Excelin kaaviot ja laskentaominaisuudet. Äänestykset voidaan myös automatisoida, jolloin äänestykset käynnistyvät automaattisesti ja päättyvät valitun ajan kuluttua.

Monivalintaäänestys

Monivalintaäänestyksessä yleisölle tarjotaan 2-10 vaihtoehtoa, joista jokainen voi äänestää parhaaksi katsomaansa vaihtoehtoa. Tulokset voidaan näyttää joko äänimäärinä tai prosentteina, sekä vaaka- tai pystypalkki- tai ympyräkaaviona. Oikeat vaihtoehdot voidaan määrittää etukäteen. Tällöin valitut vaihtoehdot korostetaan tuloksia näytettäessä. Kuten kaikissa muissakin äänestystyypeissä, käyttäjä voi valita käytettävät värit mielensä mukaan ja tehdä esityksestä juuri haluamansa näköisen.

Monikierrosäänestys

Monikierrosäänestys toimii samalla tavalla kuin monivalintaäänestys, mutta jokainen vastaaja voi antaa äänensä usealle vaihtoehdolle. Äänestykset etenevät kierroksittain, joita voi olla enintään kymmenen. Kun haluttu määrä kierroksia on käyty läpi, lasketaan tulokset yhteen. Kuten monivalintaäänestyksessäkin, voidaan tulokset näyttää joko äänimäärinä, prosentteina tai symboleina, sekä vaakapalkki-, pystypalkki- tai ympyräkaaviona. Tulokset voidaan myös piilottaa, tai näyttää vain eniten ääniä saaneet vaihtoehdot. Tuloksia voidaan myös verrata edellisen äänestyskerran tuloksiin, jolloin ohjelma näyttää sekä viimeisimmän äänestyskerran tulokset, että sitä edeltäneet tulokset.

Järjestävä äänestys

Järjestävässä äänestyksessä jokainen vastaaja järjestää vastausvaihtoehdot haluamaansa arvojärjestykseen. Tulokset voidaan näyttää joko sijalukuina tai symboleina. Äänestyskierrokset voidaan käydä läpi myös kierroskohtaisesti, jolloin näytetään kaikkien vastausvaihtoehtojen saamat äänet jokaista kierrosta kohden. Järjestävää äänestystä voidaan käyttää myös nk. poissulkevana äänestyksenä, jolloin jokainen vastausvaihtoehto voi saada vain yhden sijan: jokaisen äänestyskierroksen jälkeen näytetään jo lukitut vaihtoehdot, jolloin näitä vaihtoehtoja ei voi enää äänestää.

Arvottava äänestys

Arvottavassa äänestyksessä yleisö antaa vastausvaihtoehdoille arvosanoja valitun arvoasteikon mukaisesti. Valittavia arvoasteikkoja on seitsemän: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 4-10 ja 1-10. Arvottavan äänestyksen tulokset voidaan näyttää joko keskimääräisinä arvosanoina tai symboleina. Tuloksista voidaan myös näyttää jokaisen vastausvaihtoehdon keskihajonta sekä eri vastausvaihtoehtojen saamat äänimäärät. Kuten muissakin äänestystyypeissä, myös arvottavassa äänestyksessä tulokset voidaan myös piilottaa yleisöltä. Tällöin niitä voidaan tarkastella jälkikäteen, ilman että tuloksia näytetään yleisölle.

 

Lisää aiheesta

>> Tehokas apuväline yritysanalyyseihin
>> Luotettava ratkaisu tutkimustyöhön
>> Kokeet ja tentit vaivattomasti
>> Tehokas ohjelmisto Office-ympäristöön

>> Jätä yhteydenottopyyntö
>> Yhteystiedot
 
Response Vuokrauspalvelu
Response SMS Event
Response SMS Feedback
Oma Response-laitteisto
Mukautuva ja joustava järjestelmä >> Mukautuva ja joustava järjestelmä
Response-laitteisto on langaton, jolloin jokaiselle tilaisuuteen osallistuvalle on helppo tarjota mahdollisuus osallistua tilaisuuden kulkuun.
>> Tehokas ohjelmisto Office-ympäristöön
Tutussa Office-ympäristössä toimiva Response-ohjelmisto ei vaadi käyttäjältään erityistaitoja.
Helposti kannettava

Response-laitteiston kuljettamiseen käytetään siihen suunniteltua erikoislaukkua.

>> Lue lisää

Stora Enso Oyj


Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj on maailman johtava paperin ja kartongin valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2003 oli runsas 12,2 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 43 000 henkilöä yli 40 maassa. Yhtiön tuotantokapasiteetti vuonna 2003 oli 15,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia sekä 7,4 miljoonaa kuutiometriä sahatuotteita. Stora Enso on listautunut pörssiin Helsingissä, Tukholmassa ja New Yorkissa.


>> Lue lisää
Response sopii kaikille Valtuustoihin Viihteeseen Järjestöille Koulutukseen Yrityksille
Response
Nerokas järjestelmä
>> Responsen toiminta
>> Office-yhteensopiva
>> Tulokset reaaliajassa
>> Tarkka dokumentaatio
>> Modernisti langaton
>> Näyttävä grafiikka
>> Äänestystyypit

Monipuolinen työkalu
>> Yrityksille
>> Koulutukseen
>> Viihteeseen
>> Valtuustoihin
>> Järjestöille

Tehokas ohjelmisto
>> Yritysanalyysit
>> Tutkimukset
>> Kokeet ja tentit
>> Äänestykset

Älykäs apulainen
>> Helposti kannettava
>> Mukautuva ja joustava
>> Selkeä ja helppokäyttöinen
Yritys
Kokenut tekijä
>> Ota yhteyttä
>> Yhteystiedot
>> Referenssit