Response - creating succesful interactive events
In English
Suomeksi
Tehokas ohjelmisto Office-ympäristöön
Tutussa Office-ympäristössä toimiva Response-ohjelmisto ei vaadi käyttäjältään erityistaitoja. Riittää, kun osaa käyttää Microsoft PowerPointia. Tehokas ohjelmisto toimii riippumatta yleisömääristä: yhtäaikaisia käyttäjiä voi olla jopa satoja. Helppokäyttöinen ohjelmisto mahdollistaa vuorovaikutteisten esitysten luomisen samassa ajassa kuin tavallisen PowerPoint-esityksen.

Polling Module

Microsoft PowerPointiin integroitu esitysohjelmisto mahdollistavaa nopeasti ja helposti luotavat, tyylikkäät esitykset, jotka pitävät yleisön mielenkiinnon yllä. Helppokäyttöiseen ohjelmaan sisältyy neljä eri äänestystyyppiä: monivalintaäänestys, järjestävä äänestys, arvottava äänestys sekä monikierrosäänestys. Jokainen äänestystyyppi on muokattavissa ja sisältää erilaisia havainnollistavia näyttötiloja: voit näyttää monivalintakysymyksen tulokset vaikkapa ympyrägraafina, tai arvosanoja saaneiden vaihtoehtojen keskihajonnan graafisina kuvioina. Polling Modulen avulla voit muokata esityksesi sisällön juuri sellaiseksi kuin haluat, samalla saaden lisää näyttävyyttä ja mielenkiintoa esitykseesi.

Response Valtuusto

Valtuustokäyttöön suunniteltu erillinen kokonaisuus sopii niin isojen kuin pienienkin valtuustojen käyttöön. Käytettävissä on sekä suljetut että avoimet äänestykset, vaihtoehtoina Jaa, Ei sekä Tyhjä. Response Valtuusto näyttää myös poissaolijoiden määrän sekä avoimessa äänestyksessä myös äänestäjien henkilöllisyyden. Ohjelmaa voi käyttää myös herättämään keskustelua, jolloin käytössä ovat myös monivalintaäänestykset. Tällöin tulokset näytetään joko prosentteina tai kappaleina. Response Valtuusto ei tarvitse erillisiä ohjelmia toimiakseen.

Polling Display

Microsoft Exceliin yhdistetty äänestystyökalu mahdollistaa erilaisten analyysien tekemisen reaaliaikaisesti. Mm. EFQM-, SWOT- tai muut itsearvioinnit onnistuvat paljon entistä nopeammassa ajassa. Kun tulokset näytetään sekä analysoijille että yleisölle analyysin edetessä, on esimerkiksi parannusehdotuksien tekeminen ja arvioiminen paljon nopeampaa ja tehokkaampaa. Myöskään erillistä palauteseminaaria ei tällöin tarvita. Polling Module mahdollistaa myös täysin uudenlaisten, tilaisuutta varten räätälöityjen äänestysten kehittämisen; käytössä ovat kaikki Microsoft Excelin kaavio- ja taulukkolaskentaominaisuudet.

Reporter

Tulosten jälkikäteen tapahtuvaa analyysiä varten äänestystulokset voi viedä Reporter-ohjelmaan, jonka avulla on mahdollista tutkia äänestysten kulkua jopa yksittäisten äänten tarkkuudella: yleisö voidaan jakaa taustamuuttujien mukaan eri ryhmiin ja tarkastella tuloksia ristiintaulukoinnin avulla. Äänestystuloksia voi tarkastella prosentteina tai kappaleina, tai vaikkapa luoda näyttäviä kaavioita tilaisuuksissa tehdyistä päätöksistä. Äänestystulokset voidaan myös viedä Microsoft Exceliin, jossa käytössä on miltei rajaton määrä erilaisia kaavioita ja analyysimalleja.


Lisää aiheesta

>> Responsen toiminta

>> Response yrityksille
>> Response koulutukseen
>> Response järjestöille
>> Response viihteeseen
>> Response valtuustoihin

>> Jätä yhteydenottopyyntö
>> Yhteystiedot
 
Response Vuokrauspalvelu
Response SMS Event
Response SMS Feedback
Oma Response-laitteisto
>> Useita äänestystyyppejä eri tilanteisiin
Response mahdollistaa useita täysin erityyppisiä äänestyksiä.
Mukautuva ja joustava järjestelmä >> Mukautuva ja joustava järjestelmä
Response-laitteisto on langaton, jolloin jokaiselle tilaisuuteen osallistuvalle äon helppo tarjota mahdollisuus osallistua tilaisuuden kulkuun.
Response on selkeä ja helppokäyttöinen

Tuttuun Microsoft Office -ympäristöön sovitettu Response-järjestelmä on helppokäyttöinen eikä se vaadi uusien taitojen opettelemista tai erikoisosaamista.

>> Lue lisää

Net Effect Oy


Net Effect Oy tuottaa monipuolisia tutkimus-, koulutus- ja konsultointipalveluita erittäin vaativille ja laatutietoisille julkisen ja kolmannen sektorin asiantuntijaorganisaatioille. Suurena haasteenamme on paitsi oman osaamisemme jatkuva ylläpito ja kehittäminen myös uudenlaisten innovatiivisten työkalujen tarjoaminen asiakkaillemme.


>> Lue lisää
Response sopii kaikille Valtuustoihin Viihteeseen Järjestöille Koulutukseen Yrityksille
Response
Nerokas järjestelmä
>> Responsen toiminta
>> Office-yhteensopiva
>> Tulokset reaaliajassa
>> Tarkka dokumentaatio
>> Modernisti langaton
>> Näyttävä grafiikka
>> Äänestystyypit

Monipuolinen työkalu
>> Yrityksille
>> Koulutukseen
>> Viihteeseen
>> Valtuustoihin
>> Järjestöille

Tehokas ohjelmisto
>> Yritysanalyysit
>> Tutkimukset
>> Kokeet ja tentit
>> Äänestykset

Älykäs apulainen
>> Helposti kannettava
>> Mukautuva ja joustava
>> Selkeä ja helppokäyttöinen
Yritys
Kokenut tekijä
>> Ota yhteyttä
>> Yhteystiedot
>> Referenssit